Om databyggerne

Databyggerne var et grenesnitt i den gamle nettløsningen for Stortingets åpne data. Der kunne man, innenfor noen utvalgte datasett, gjøre avgrensninger og bygge grafer og tabeller basert på parlamentarisk data.

Databyggerne blir faset ut ila. 2017 og erstattet med nedlasting av datasett, og på sikt en mer avansert statistikkløsning.

Enn så lenge har vi videreført dem som de er fra den gamle løsningen.

Spørsmålsdatabygger

Representantforedelingens

Saksfordelingdatabygger

Voteringsdatabygger