Stortinget.no

Nedlasting av representantfordelingen

Last ned oversikt over representanter på Stortinget fra 1945 og til i dag.

Bruk av API

Denne nedlastingstjenesten er en kombinasjon av APIene Representanter og Kodet personbiografi.

Datasett

Datasettet inneholder alle innvalgte representanter og vararepresentanter fra 1945 og til i dag. Det er mulig å avgrense nedlastingen til spesifikke stortingsperioder, partier og fylker, samt velge om man vil ha med varaer eller ikke. Excelarket som returneres inneholder 7 faner:

  1. Oversikt over representatene i datasettene
  2. Hvilke perioder de har vært innvalgt.
  3. Personalia om representanten
  4. Komitemedlemskap
  5. Regjeringsmedlemskap (for de representantene som har sittet i regjering)
  6. Verv
  7. Utdanning

Excel: Det kan ta litt tid å generere regnearket med dataene. Spesielt hvis man har inkludert mange perioder i avgrensningen.

Stortingsperiode:

Last ned datasett


Antall representanter i valgt avgrensning