Eksempler på bruk av datatjenesten

Under finner du en oversikt over kjente brukere av datajenesten med lenker til deres nettjenester.

Holder de ord

Holder de ord er en partipolitisk uavhengig organisasjon som bl.a. bruker voteringsdata fra datatjenesten til å sammenligne partienes partiprogram og valgløfter med den faktiske voteringen i Storinget. De har utviklet en rekke tjenester basert på Sortingets data.

www.holderdeord.no

Sammstemmer

samstemmer.net var en ekstern tjeneste som tok i bruk åpne data fra Stortinget, blant annet om stortingsrepresentantenes spørsmål og voteringer i Stortinget. samstemmer.net vant konkurransen Apps4Norge som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og IKT-Norge arrangerte for utvikling av de beste appene for mobile og nettbaserte tjenester som bruker åpne offentlige data.

Prosjekter er ikke lenger aktivt, men kildekoden er gjort tilgjengelig på Github:

https://github.com/eiriks/samstemmer

Briatte.org/stortinget

François Briatte har laget en visuallisering av stortingsrepresentantenes knyttninger basert på politikere som har samarbeidet om forslag til Stortinget.

http://f.briatte.org/parlviz/stortinget/

Talk of Norway

Forskningsprosjektet ved institutt for informatikk (UiO), som arbeider med ulike maskinlæringmetoder anvendt på Stortingets referater.

Prosjektets nettsider