Fylker

Hent en oversikt over alle fylker.

Forespørsel

URI: https://data.stortinget.no/eksport/fylker

Alternativt med parameter for å få med historiske fylker:

https://data.stortinget.no/eksport/fylker?historiskefylker=true

Respons

Respons er et xml-dokument med følgende elementer:

fylker_oversikt

xml rot-element som definerer dokumentet

fylker_liste

Inneholder elementer for alle fylker

fylke

Inneholder elementer som definerer et fylke

id

Element som definerer identifikator for fylket

navn

Element som definerer navn for fylket

Her er et eksempel på en avkortet respons på xml-format:

        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fylker_oversikt xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://data.stortinget.no">
 <fylker_liste>
  <fylke>
   <id>Ak</id>
   <navn>Akershus</navn>
  </fylke>
  <fylke>
   <id>Bu</id>
   <navn>Buskerud</navn>
  </fylke>
  <fylke>
   <id>Fi</id>
   <navn>Finnmark</navn>
  </fylke>
  . . . 
  <fylke>
   <id>Øs</id>
   <navn>Østfold</navn>
  </fylke>
  <fylke>
   <id>AA</id>
   <navn>Aust-Agder</navn>
  </fylke>
 </fylker_liste>
</fylker_oversikt>