• 1

  Velg sesjon

  Saker og innstillinger telles i den sesjonen de er behandlet.

 • 2

  Velg telleenhet

  En sak fremmet for Stortinget kan bli sendt til flere komiteer, og dermed omfattes av flere innstillinger. En innstilling kan også omfatte mer enn én sak. Noen saker blir ikke komitébehandlet og får ingen innstilling. Redegjørelser er en type sak som bare unntaksvis fører til en innstilling.

 • 3

  Velg sakstype

  Saker kan gjelde mer enn én sakstype. Hvis du velger fordeling på sakstype, blir derfor summen av antall saker i resultatet høyere enn summen av antall saker fremmet.

 • 4

  Velg saksgrunnlag

  Valgt saksgrunnlag bestemmer hva slags saker som telles. Velger du «Proposisjon», er det behandlede proposisjoner som telles.

 • 5

  Velg tema

  Det er ikke satt tema på saker før 1996–1997-sesjonen. Temaer er inndelt i hovedtemaer og undertemaer. Saker og innstillinger kan gjelde mer enn ett hovedtema og mer enn ett undertema (også under samme hovedtema).

 • 6

  Vis fordeling etter

  Hvis du ønsker å finne totalt antall saker fremmet, må du velge fordeling på saksgrunnlag. Da blir saken talt kun én gang.

Visning

Oversikten under er generert basert på valgene i trinnene over. Aggregeringen kan vises som graf eller tabell, lastes ned i bildeformat (png) eller punktliste (scv), og deles på sosiale medier. Det er ikke lenger mulig å embedde dette innholdet på egne nettsteder.

Vis som: Graf Tabell
Antall saker/innstillinger fordelt på sesjon og sakstype
Antall saker/innstillinger fordelt på sesjon og sakstype
Sakstype2009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Budsjett5149434141433534301
Alminnelig sak2713402793582172602893423454
Lovsak6268781246897100126790
Totalt3844574005233264004245024545
Last ned som: .csv .png